Roztocze Wschodnie to magiczna kraina, a wycieczki po jego terenie dają nam wiele okazji do zapoznania się z prawosławnymi obiektami sakralnymi. Jednym z tych ciekawszych jest cerkiew w Tomaszowie Lubelskim.

Dlaczego warto do niej zajrzeć?

Powodów, dla których warto odwiedzić ten ciekawy zabytek z końca XIX wieku, jest sporo. Wzniesiona pod koniec XIX wieku cerkiew w Tomaszowie Lubelskim jest ciekawym przykładem stylu bizantyjsko-rosyjskiego. Swoją drogą, będąc w Tomaszowie Lubelskim polecamy od razu zajrzeć do Nałęczowa – na stronie infonaleczow.pl dowiesz się, dlaczego warto odwiedzić Nałęczów. Twórcą tego stylu był Konstantin Andriejewicz Thon, tworzący głównie na terenie Petersburga. Według jego założeń wzniesiono cerkiew w Tomaszowie – piękną świątynię, której budowę nadzorowali Gabriel Arbuzow i Konstanty Drozdowski. Co ciekawe, ikonostas dla tej cerkwi powstał w Moskwie, w pracowni Kuźmy Morozowa.

O cerkwi św. Mikołaja

Cerkiew ta służyła wiernym podczas I i II wojny światowej. Zamknięto ją dopiero w 1947 roku, po Akcji „Wisła”. Po tej akcji, cerkiew w Tomaszowie służyła m. in. jako magazyn. W latach 50-tych XX wieku podjęto pierwsze próby przywrócenia jej sakralnej funkcji i zwrócenia jej prawosławnym. Niestety, były to próby nieudane. Dopiero pod koniec lat 60-tych w cerkwi tej ponownie zaczęto odprawiać nabożeństwa. Wyremontowana w latach 80-tych, z pewnością zasługuje na uwagę turystów odwiedzających Tomaszów Lubelski. Na co warto zwrócić uwagę podczas zwiedzania tego zabytku? Cerkiew ta jest budowlą krzyżowo-kopułową. Pierwotnie w cerkwi znajdowały się freski przedstawiające sceny biblijne, jednak – ze względu na powojenne zaniedbania – nie przetrwały one do naszych czasów. Można tu za to zobaczyć ciekawą kolekcję ikon, które mają bardzo dużą wartość artystyczną.